Thursday 9:24 PM

Потенціал енергозбереження в Білорусі становить більше 30 відсотків від загального енергоспоживання. Перехід на енергозберігаючі технології більш рентабельний порівняно з введенням в експлуатацію нових джерел енергії. Технологічні та технічні аспекти підвищення ефективності використання енергії розробляються в лабораторії терморегулювання Інституту тепло - і масообміну.

Дефіцит ресурсів у Білорусі і підвищення цін на імпортовані енергоносії стримують розвиток малоповерхової забудови. Комплексний енергозберігаючий підхід до будівництва та експлуатації будівель реалізований у проекті «Садиба ХХІ» (малюнок).

Стратегія енергоспоживання житла ґрунтується на комплексній ув'язці декількох складових: мікроклімат, харчування, побутова гігієна, циві ... Read more »