Необхідність скорочення витрат на енергію є надзвичайно важливим бізнес процессом, а також практичним підходом практики успішних організацій, і від недавнього часу енергоаудит починає грати все більш вагому роль в комплексному управлінні усіх енергетичних витрат.


Енергетичний аудит може охоплювати різноманітні методи і методики, але частіше всього включається аналіз споживання енергії в межах будівлі або споруди, і все обладнання, що входить в неї. Енергоаудит може бути за проведений за різними стандартами, як українськими так і європейськими, рівня I, II або III для опалювального приміщення, або ж комплексний, тактико-енергетичний з повномасштабним обстеженням на промислових об'єктах.

Аудити містять вичерпні переліки заходів по підвищенню енергоефективності, будівель і споруд, що проходять обстеження. Звичайно ж, енергоаудит також включає фінансовий аналіз для кожного окремого вимірювання. Енергоаудит може використовувати інформацію з систем управління будівлею (BMS) з метою скорочення енергоспоживання без шкоди для компанії у повсякденній практиці.

Промисловий енергоаудит часто зосереджуються на ключових аспектах системи в цілому, що, як правило, використовує найбільше енергії. Типові приклади включають ревізію устаткування вентиляції і кондиціонування, освітлення, і підключення навантаження.